Правни услуги от правоспособен адвокат

Юридически консултации – правни съвети от адвокат с опит в имотни дела и познаващ в детайли Закона за етажната собственост. Изготвяне и подаване на документи, изисквани от различни институции. Съдействие при подаване на жалби до държавни инстанции и частни фирми.

Консултантски услуги и съдействие при организиране на общи събрания, ефективно управление на събраните средства и кандидатстване на сдружението на собствениците по програмите за енергийна ефективност. Съдействие от правоспособен адвокат при отпускане на заеми от банки. Търсене на наказателна отговорност от вандали и съсобственици, които не заплащат дължимите вноски за поддържане на общите части. Компетентни консултации и съвети по ЗУТ и ЗУЕС.

Управление и поддръжка на жилищни комплекси от затворен тип. Изготвяне на индивидуални проекти за поддържане на инфраструктурата и управление на общите части. Анализ и оценка на моментното състояние на комплекса, подбор и назначаване на персонал за поддръжка, обучение на персонала и контрол на работата му. Финансови съвети по създаване на общ фонд за поддържане и обновяване на общите части на комплекса. Креативни предложения за бъдещо развитие и оптимизиране на удобствата и комфорта в жилищния комплекс. Организиране на общи събрания, водене на отчетност за приходи и разходи. Представляване на сдружението на собствениците на комплекса от компетентен адвокат пред трети лица и институции. Цялостна поддръжка на комплекса, настройка и профилактика на наличната техника, използвана за поддръжка, охрана и наблюдение в комплекса.