Как да управлявате успешно вашата кооперация

Ако във вашата жилищна кооперация има 30 или повече апартамента може би е по-добре да наемете „професионален домоуправител” или фирма, предлагаща тази услуга, тъй като един човек трудно може ефективно да се занимава с всички административни въпроси.

Помислете за членство в Националната асоциация на домоуправителите в Република България. Създадена е през 2009 година с цел да осъществява дейност, изразяваща се в организирането на форум с информация, свързана с дейностите, подпомагането, развитието и утвърждаването на инвестициите на етажната собственост. Ще можете да се възползвате от административна и правна помощ, свързана с прилагането на закона за управление на етажната собственост, от информационни бюлетини, организиране на срещи и семинари… Предимствата са много.

Допълнително преимущество при наемането на професионален домоуправител или фирма е, че ще има ефикасно и професионално съдействие при разрешаване на административни въпроси, свързани със строително-монтажни работи, асансьорна поддръжка, ВиК услуги, електроинсталации, банки и финансови дружества (ако се използват банкови кредити), застрахователни дружества и агенции, юридически кантори (при възникнали спорове), държавни институции.

Ефективното управление на етажната собственост започва със стратегическото планиране.

Да се грижиш за етажна собственост с много самостоятелни обекти не е лесна задача. През последните години се построиха комплекси от затворен тип, в които освен сгради има басейни и други общи части. Необходим е професионален домоуправител, който да се погрижи за всичко това. Той ще наложи правила по отношение на това, което собствениците на жилища могат да правят с имота си, и това може да предизвика много спорове. Собствениците плащат определена сума, за да живеят в една добре управлявана общност, и това създава огромен натиск върху домоуправителя – трябва да бъде финансово отговорен, да се грижи собствеността да отговаря на определени стандарти за поддръжка и чистота и за цялостното подобряване на общите части.

Ето няколко инструкции за това:

1.Определяне на основните задължения, за които един професионален домоуправител ще бъде отговорен. Може да се използва софтуер за документиране кои части на етажната собственост ще влизат в неговите задължения. Те могат да включват: поддръжка на сгради, озеленяване, басейни, развлекателни помещения и други общо ползвани съоръжения, събиране на боклук, почистване когато има навалял сняг или лед, сигурността на сградата… Обърнете внимание на други дейности по управлението, като например прилагането на Закона за управление на етажната собственост –отговоряне на жалби, провеждане на регулярни срещи за събиране на месечни или годишни такси.

2. Заедно с наетия от вас професионален домоуправител планирайте внимателно годишния бюджет – той трябва да знае кои са основните пера за разходи. Може да създадете шаблон в програма за работа с електронни таблици, като Microsoft Excel. Започнете с най-важните ремонти – като покрива, след това разпределете по подходящ начин сумите за услуги по почистване, подмяна на асфалт, озеленяване, контрол на вредители, отопление или климатици, външно боядисване и др. Проучване добре всички части, за да определите какво е необходимо, и си оставете резерв в случаи като природни бедствия.