Прецизно управление на етажна собственост

Малко са хората, които живеят в еднофамилни къщи и се грижат сами за имота си. Дори и те често занемаряват някои части от дома си и нямат време или средства да го поддържат. В такъв случай, какво остава за милионите хора, живеещи в условия на обща етажна собственост. За да се управляват и поддържат общите части се изисква труд, време и внимание, което не всеки може да отдели. Затова все повече блокове и кооперации сключват договор с професионален домоуправител, който да води прецизна документация на приходите и разходите.

Когато стане въпрос за общи пари, нишката на доверието е много тънка и се къса още при първите възникнали съмнения. Когато домоуправителят е човек, излъчен от съсобствениците, той често е подложен на натиск от най-различно естество. Обикновено всеки има свои интереси, които иска да наложи за да спечели лична облага. Особено по отношение на ремонтните работи - много хора работят в строителството или имат познати, които са в този бранш и искат да лансират своите хора при определяне на изпълнител на ремонтните дейности. Когато е нает професионален домоуправител, на тези вътрешни борби се слага край. Това е, защото професионалното управление се извършва от фирма, която намира и предлага най-добрите оферти от лицензирани фирми.

Ремонтите са скъпи, а повечето съсобственици нямат средства, които да отделят за общите части. Дори занемаряват собствените си апартаменти и нямат възможност за належащи ремонти. Това е проблем, който се решава от наетия професионален домоуправител кардинално - като съдейства за изтегляне на кредит. След това, кредитът се изплаща разсрочено, което облекчава максимално финансовите проблеми на живеещите в блока.

Една опция за по-лесно посрещане на належащите ремонти е Европейската програма за енергийна ефективност. Всяко сдружение на собственици може да канидатства за помощ, като по този начин значително да намали разходите за саниране и изолация на сградата. Реално повечето живеещи в блоковете нямат никакво желание да се занимават със саниране. За тях това е едно допълнително финансово бреме, често непосилно. В този труден, но неизбежен момент, назначеният професионален домоуправител се заема с всичко - изготвяне на документацията, изтегляне на кредити, кандидатстване по програмата за финансова помощ, сключване на договори с изпълнителите.

Когато живеещите в един вход са солидарни и желаят да поддържат добре общите части, проблеми няма - те избират домоуправител помежду си и решенията се вземат бързо и лесно. Това е добре, но колко са входовете, в които има такова разбирателство? Определено са много малко. Затова управлението на общата собственост чрез професионален домоуправител, който да води документацията стриктно и безпристрастно е единствената алтернатива на повечето блокове, в които има разногласия.

Наетият домоуправител обикновено е служител на фирма, която контролира действията му. Фирмата оказва съдействие при възникване на юридически въпроси, спорове от различен характер и финансови проблеми. Всички въпроси се решават безпристрастно, нещо, което осигурява равнопоставеност на живеещите в общата етажна собственост хора.